Blom-Bakke Brygge

Vedtatt detaljregulering. Frist for klage er 27. juli 2019

Formål

Formålet er å tilrettelegge for et boligområde med leilighetsbygg i sjøkanten ved Fevikkilen, med adkomst fra Randulf Hanses vei. Antall leiligheter er +/- 100 leiligheter fordelt på 3 bygninger. Det reguleres også småbåthavn. Offentlig strandpromenade videreføres og det tilrettelegges for nye offentlige friområder.  

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no 

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 27. juli 2019