Borgåsen 2

Formål

Det er gjennomført en rekke mindre endringer internt i planområdet. Se dokumenter nedenfor. 

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen av en part eller annen med rettslig klageinteresse.

Eventuell klage fremsettes skriftlig til Fylkesmannen og sendes til:

• Pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad

• Pr e-post: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 3. februar 2017.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 14.01.2020