Breivika - Homborsund

Vedtatt detaljregulering. Frist for å klage er 07.05.22.

Formål

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse og fortetting av fritidsbebyggelse i et området som tidligere har vært turistformål i form av utleiehytter.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 7. mai 2022.