Bringsværmoen område B2 og B3

Teknisk utvalg har vedtatt endring av detaljregulering for Bringsværmoen B2 og B3

Formål 

Endringen innebærer økt utnyttelse fra fire til seks boenheter.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no 

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 4. januar 2018