Campus delområde B/A1

Vedtatt detaljregulering.

Formål

Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for etablering av konsentrert boligbebyggelse med minumum 60 boenheter med tilhørende anlegg, lekeplasser, adkomstvei, mm.