Campus Grimstad Vest

Forslag til detaljregulering legges ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 09.10.17

Formål

Til grunn for detaljreguleringen ligger hensikten å omarbeide adkomstvei inn til det regulerte boligområdet Tønnevoldskogen. Dette planforslaget erstatter detaljregulering for Tønnevoldskogen og detaljregulering for Campus Grimstad Arena.

Endringen innebærer at den regulerte rundkjøringen som var tenkt benyttet som adkomst til Tønnevoldskogen reguleres bort, og ny adkomst legges i eksisterende rundkjøring på Terje Løvåsvei. Veien vil videre gå mellom friidrettshallen og den regulerte parken.

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende tre måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 09.10.2017.

Fant du det du lette etter?