Campus - utvidelse labarealer

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av UiA med bygg for testing av mekatronikk : Mechatronics Innovation Lab (MIL) – et senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder.