Dansebakken

Vedtatt detaljregulering. Klagefrist er 08.08.20

Formål

Planens hensikt er å tilrettelegge for bruksendring av eksisterende bebyggelse til næring og forretning i 1 etg, samt bolig i 2. og 3. etg. Det legges i planen til rette for 17 leiligheter.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 8. august 2020