Del av Campus NKT-6, Campus Hub

Vedtatt plan. Frist for klage er 11.10.21.

Formål

Formålet med planen er å tilrettelegge for næring/kontor/tjenesteyting i tråd med formålet i områdeplanen. Planen legger til rette for utbygging av en ny «storstue» med ca. 300 nye arbeidsplasser sentralt beliggende i Campus-området. Campus Hub skal være en arena der akademia og næringsliv kan møtes og synergier kan oppstå. Det ønskes å etablere et høyhus med 8 etg. 

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 11. oktober 2021.