Del av Holvigasvingen

Formål

En reguleringsendring, med hensikt å legge til rette for tre boliger, ble godkjent i 2021. Ved opparbeidelse viste fjellet seg mer porøst enn forventet og arealbehovet for fjellsikring så omfattende at deler av reguleringsplanen må endres. Hensikten med planen er å justere plassering av bygninger og adkomstvei. 

Endring av 01.09.22 erstatter tidligere plan i sin helhet.