E18 Kollektivterminal Øygardsdalen

 Kommunestyret har vedtatt detaljregulering for E18 kollektivterminal Øygardsdalen

Formål

Formålet med planforslaget er å regulere til dagens bruk, da dette ikke samsvarer med gjeldende planer. Videre er formålet å regulere areal til fremtidig kollektivterminal ved Øygardsdalen. Det reguleres også til parkering for de kollektivreisende.

Klageadgang

Kommunesturets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no 

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 6. februar 2017