Endring av Bieheia 4, Jerpeveien 24

Teknisk utvalg har vedtatt endring av reguleringsplan.

Formål

Hensikten med planendringen er å tilrettelegge for en ny enebolig på eiendommen med adresse Jerpeveien 24. 

Klageadgang

Teknisk utvalgs vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no 

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 7. juli 2018