Endring av Morvigsanden (B1 og N1) og Kjæråsen (B2.9)

Teknisk utvalg har vedtatt ovennevnte reguleringsendring. 

Formål

Hensikten med endringen er å øke utnyttelsen fra fire til seks boenheter innenfor reguleringsplan for Morvigsanden. Byggeområdet utvides noe ut i et naturområde. 

Klageadgang

Teknisk utvalgs vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 25. mai 2018