Fevikpynten

Vedtatt reguleringsplan. Klagefrist er 17. november 2019

Formål

Hensikten med reguleringsarbeidet er å transformere eiendommen fra næring til et boligområde med høy utnyttelse. Det planlegges for to leilighetsbygg i 3 etasjer, totalt 24 leiligheter. 

Kommunestyret har vedtatt planforslaget. 

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 17. november 2019