Fuhr, Vinkjelleren NB1

Formål

Teknisk utvalg har vedtatt endring av plankartet. Endringen innebærer at formålet Trafo er flyttet slik at reguleringsplanen samsvarer med den faktiske plasseringen av Trafo. 

Klageadgang

Teknisk utvalgs vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 
Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:

Klagefrist
Fristen for klage er satt til 27.juni 2019