Grefstadveien - endring del av plan

Vedtatt endring av del av plan. Klagefrist er 24.05.20

Formål

Formålet med planen er å legge om veien på et kortere parti, samt å ta bort snuplass i enden av Grefstadveien. 

Klageadgang

Teknisk utvalgs vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 24. mai 2020