Grimstad torv

Vedtatt detaljregulering. Frist for klage er 06.05.21.

Formål

Hensikten med planen er å tilrettelegge for et torgareal med kvaliteter som gir gode funksjoner til hverdagslig bruk, samt som byens festplass og samlingsted ved store arrangementer.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 6.mai 2021