Homborøy 17

Vedtatt endring. Klagefrist er 02.06.20

Formål

Endringen, som utgjøres av eiendommen 166/25, omfatter en mindre del av reguleringen som omfatter hele Homborøy. Eiendommen er bebygget med en fritidsbolig med et bruksareal på cirka 82 kvm. Dagens bestemmelser gir hjemmel for et maksimalt bruksareal om 120 kvm. Gjenstående potensial for utbygging er dog ikke mulig å bruke da det ikke er fastsatt noe byggegrenser innen området. Uten byggegrense gjeller forbud mot tiltak i henhold til pbl § 1-8. Dvs. byggeforbud innen 100-meters beltet fra sjøen gjeller. Formålet med endringen er å fastsette en byggegrense slik at det legges til rette for å utvide eksisterende fritidsbolig til 120 kvm bruksareal.

Klageadgang

Teknisk utvalgs vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 2. juni 2020