Homborøy 23 og 24

Kommunestyret har omgjort eget vedtak. Klagefrist 26.06.21.

Formål

Formålet med planen er å flytte eksisterende byggegrenser, tillate etablering av flytebrygge/pir og fjerne deler av eksisterende sprengsteinsfylling i et område regulert til fritidsbebyggelse på Homborøy.

Kommunestyret har omgjort eget vedtak av 09.02.21 med nytt vedtak 18.05.21. 

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 26. juni 2021