Kjæråsen

Vedtatt endring av plan. Klagefrist er 27.03.21

Formål

Formålet med endringen er tilpasning av veilinje og GS-vei før privat utbygging av fylkesveien. Det er også regulert inn en sikring av adkomst over et grøntområde som erstatning for tidligere adkomst fra fylkesveien (nå bortregulert).

Klageadgang

Teknisk utvalgs vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 27.mars 2021