Langestrand

Offentlig ettersyn. Frist for merknader er 04.04.20

Formål

Hensikten med planen er å tilrettelegge for fortetting og ny boligutvikling på Langestrand. Planområdet legger opp til maksimalt 8 nye boenheter i form av eneboliger og tomannsboliger.

Merknader kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader er satt til 4.april 2020.