Linnheia B2 og B3

 Det er meldt oppstart av arbeid med ny detaljregulering

Formål

Det oppstart av detaljregulering av byggeområdene B2 og B3 samt BFB1 og aktivitetsområde a_N1. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging i henhold til vedtatte områderegulering for Linnheia. 

Har du merknader til varslingen?

Merknader/uttalelser kan sendes Asplan Viak, se kunngjøringsbrevet nedenfor. 

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader er satt til 15.februar 2017.