Linnheia Nord

Formål

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med 168 boenheter fordelt på frittliggende eneboliger, rekkeboliger, tomannsboliger, leilighetsbygg og blokker.