Løvmo, Mollandskjær

Offentlig ettersyn. Frist for merknader er 29.08.22.

Formål

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for variert boligbebyggelse (eneboliger/tomannsboliger) med tilhørende adkomst/vei, lekeplass og infrastruktur.

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 29. august 2022.