Morholtåsen

Vedtatt endring av plan.

Formål

Formålet er å tilrettelegge for bolig. 

Vedtatt endring av planen 09.05.22

Klageadgang

Vedtaket kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 30.mai 2022