Morvigsanden

Varsel om oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 20.04.21

Formål

Hensikten med planarbeidet er å regulere for boligutbygging i områdene B10 Nord, B10 Syd og del av B08, samt oppdatere reguleringen av Morvigsanden camping inklusiv adkomstvei og fastsette trasé for kyststien. 

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 20.april 2021