Ny hovedvannledning Rore-Lindtveit i Arendal og Grimstad kommune

Varsel om oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 31.08.22

Formål

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny hovedvannledning mellom eksisterende vannbehandlingsanlegg ved Rore og eksisterende høydebasseng ved Lindtveit. 

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 31. august 2022