Oddensenteret

Vedtatt endring av bestemmelse. Klagefrist er satt til 07.06.20

Formål

Endringen gjelder en bestemmelse om antall tillatte boenheter innenfor delområde A1. Intensjonen var ved forrige behandling å tillate 21 nye leiligheter, men ved utforming av bestemmelser ble det ikke tatt høyde for at det finnes 8 eksisterende leiligheter på Oddensenteret. Bestemmelsen endres i tråd med intensjonen. Det tillates totalt 29 leiligheter innenfor A1. 

Klageadgang

Teknisk utvalgs vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 7. juni 2020