Solbergåsen Vest

Kommunestyret har vedtatt detaljregulering for Solbergåsen Vest.

Formål

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligutbygging med inntil 94 boenheter. Planarbeidet omfatter endring av vedtatt reguleringsplan for Toppen, og utarbeidelse av ny reguleringsplan for tilgrensende område som tidligere er kalt Toppen 2. De to områdene slås nå sammen og får nytt navn; Solbergåsen Vest. 

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse.

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad Kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 28.april 2018.