Støle barnehage og bolig, 79/19 (tidligere Støle lokalsenter)

Vedtatt endring av reguleringsplan. 

Endring av reguleringsplan

Detaljregulering for Støle barnehage og bolig, 79/19 (tidligere Støle lokalsenter) ble vedtatt av kommunestyret den 20.06.16. 

Grenseoppgang viste at eiendomsgrensene fraviker en del fra den vedtatte planen. Derfor er planen nå  justert slik at planavgrensningen samsvarer med faktiske eiendomsgrensene. Endringene gjelder kun plankartet. 

Klageadgang

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse innen 7.april 2017.

Eventuell klage fremsettes kriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- Pr. post: Grimstad kommune, postboks 123, 4891 Grimstad
- Pr. e-post: postmottak@grimstad.kommune.no