Støleveien

Formål

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbedringer og justeringer av Støleveien (fv. 41). Ved etablering av gang- og sykkelvei og utbedringer av kjørebanen åpner det seg opp muligheten for å etablere nye boligområder på Stølehalvøya.