Strandlia

Nytt vedtak for detaljregulering. Klagefrist er 29.02.20

Formål

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av 60-65 nye boliger.  
I forbindelse meg klagebehandling har kommunestyret vedtatt å endre planen for å imøtekomme deler av klagene. Nytt vedtak kan påklages. 

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 29. februar 2020