Terkelsbukt

Formål

Det foreslås endringer av planen. Endringer fremkommer av beskrivelsen. 

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se planbeskrivelse for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 12.08.20