Toppen 2, Opplandsveien

Varsel om oppstart

Arkitektkontoret Sverre Halvorsen As har kunngjort melding om påbegynt planarbeid. Planområdet består av eiendommene 7/105 og 7/163.

Formål

Formålet med planen er å tilrettelegge for 15-20 boliger i form av eneboliger og evt. to- og firemannsboliger. Området er avsatt til boligformål i kommuneplanen.  

Har du merknader

Evt. merknader kan sendes forslagsstiller.

Merknader må sendes inn innen 1.mai 2016.