Vesøygatens forlengelse

Det meddeles at teknisk utvalg har vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Vesøygatens forlengelse den 10.05.16, sak 106/16.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Aust- og Vest-agder av en part eller annen med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra kunngjøringen. 
Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
pr. post: Grimstad kommune, samfunns- og miljøsektor, Postboks 123, 4891 Grimstad
 
Frist for å sende inn klage er 14.juni 2016
 
Eventuelle krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring ( 23.05.19)