Vollekjær startbolig

Vedtatt detaljregulering. Klagefrist er 24.10.20

Formål

Hensikten med planen er å tilrettelegge for utbygging av rimelige boliger og tilrettelagte boliger med personalbase. Nord i planområdet legger planen opp til fire firemannsboliger med tilhørende carporter.

Sør i området reguleres det for 5 tilrettelagte boliger, carporter og personalbase. Det er gitt dispensasjon fra eksisterende reguleringsplan for oppføring av de tilrettelagte boligene.

Planen erstatter eksisterende reguleringsplan for Vollekjær vedtatt 12.05.2009.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 24. oktober 2020