Felles programvare og læringsressurser

I Grimstadskolen ønsker vi å bruke det digitale løftet for å understøtte innføringen av fagfornyelsen. Valg av apper/programvare og utstyr gjøres for å oppnå en mest mulig helhetlig satsing.

Apper for nettbrett på barnetrinn

 

Basisapper

Apper for produksjon av innhold

 • Book Creator
 • IntoWords
 • Lingdys
 • Office 365
  • Teams
  • Word
  • Powerpoint
  • Excel
  • OneDrive
  • Office Lens
  • Outlook
 • Creaza
 • Mindomo
 • Taleopptak

Apper for utforskning

 • Garageband
 • YouTube Kids
 • Schetches-School
 • Google Earth
 • Lydhør
 • Klokke
 • Mindcraft education
 • Pickatale
 • Smartbok

Film/bilde

 • Kamera
 • Kamerarull
 • Clips
 • iMovie

Drill

 • iMal (1.-2. trinn)
 • Graphogame
 • Karate squid
 • Leap learning (1.-4. trinn)

Matematikk

 • Kikora (5.-7. trinn)
 • Fractions
 • Geoboard
 • Numberline
 • Numberframes
 • Numberpieces
 • Numberrack
 • Math vocab
 • Math clock
 • Pattern shapes
 • Algebra 
 • Brøk
 • Mer om brøk
 • Tid
 • Geometri
 • Måling
 • Regne
 • Regne mer
 • Telle

Læringsplattform

 • Skooler

Nettleser

 • Safari