Ønske om ny programvare eller app i Grimstadskolen

Forespørsler om ny programvaren (nettbasert eller program som skal installeres på pc) eller app til nettbrett skal sendes inn av enhetsleder. Dette gjelder også gratis programvare/apper.

NB - Hvis appen/programvaren behandler personopplysninger, må det inngås en databehandleravtale mellom leverandør og Grimstad kommune. Denne signeres av kommunalsjef eller oppvekstsjef og arkiveres i P360.

Rutinebeskrivelse

  1. Ansatte som ønsker ny programvare/app, kontakter IKT-koordinator på den enkelte skolen og går igjennom sjekklisten sammen. (IKKE fyll ut det digitale skjema, men bruk pdf-utgaven)
  2. Dersom IKT-koordinator etter vurderingen ønsker å gå videre med forespørselen, leveres pdf-skjemaet videre til enhetsleder ved skolen.
  3. Enhetsleder godkjenner søknad og sender inn forespørsel digitalt via Forms-skjema. Søknaden vil først bli vurdert av oppvekstsjefens stab, som gir en anbefaling og deretter går til skoleledermøtet for felles vurdering.

Hvis forespørselen blir godkjent, vil Grimstad kommune bestille og gjøre programvaren tilgjengelig for skolene.