Hvorfor digital skolehverdag?

Hvorfor skal elevene bruke teknologi på skolen?
Hva er skolens samfunnsoppgave? 

De siste 25 årene har digitalisering skutt fart i et akselererende tempo. Regjeringen utnevnte i 2013 et utvalg, Ludvigsenutvalget, som fikk i oppgave å se på hva elever må lære i skoleløpet for å kunne møte fremtidens krav i arbeids- og samfunnsliv. Utvalget mener blant annet at digital kompetanse bør være en sentral del av fagområdene i skolen.  

Kunnskapsdepartementet skriver i Digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017–2021 om viktigheten av digitalisering for å møte fremtidens samfunnsutfordringer. De skriver at alle samfunnsborgere trenger en generell digital kompetanse for å gjøre oss i stand til å utnytte digitale tjenestene som utvikles, utføre arbeidsoppgaver ved å bruke teknologi, gjøre sikre valg i vår digitale hverdag og sikre vårt personvern. 

Dette har vært grunnlaget for at digitale ferdigheter er blitt en av de fem grunnleggende ferdigheter elevene i norsk skole skal lære. Dette står beskrevet i læreplanverket Kunnskapsløftet. Skolens oppdrag er blant annet å lære elevene digitale ferdigheter. Disse er delt opp i fem kategorier; Bruke og forstå- og produsere og bearbeide digitale ressurser, finne og behandle digital informasjon og kommunisere og samhandle ved hjelp av digitale ressurser. I tillegg skal elevene lære seg personvern og vise hensyn til andre på nett, digital dømmekraft

Alle elever i Grimstadskolen har hver sin digitale enhet, nettbrett på barnetrinn og pc på ungdomstrinn. Undersøkelser har vist at mange barn og unge har en forventning om at pc eller nettbrett skal brukes til spill og underholdning. Pc-en eller nettbrettet elevene har fått utlevert på skolen skal brukes til læring i fag og for å kunne utvikle god digital kompetanse. 

Kilder