Handlingsplan 2021-2022

  1. Lærerens profesjonsfaglige kompetanse
  2. Elevens læring med digitale verktøy
  3. Infrastruktur, utstyr og teknisk brukerstøtte
  4. Administrative systemer og læringsplattform
  5. Sikkerhet og personvern

Målet for skoleåret 2021-2022 er å øke den digitale kompetansen blant lærere og elever og skal være et av de mest prioriterte satsingsområdene og jobbe for å få på plass standardiserte pedagogiske verktøy. 

Tidsplan høsten 2021

Skolestart 2021

  • Kompetansehevingstiltak for lærere på alle trinn, videreføring av arbeidet i 2020.
  • Erfaringsoverføring og kompetanseheving gjennom lokalt/regionalt kompetansenettverk.
  • Erfaringsdeling og refleksjon i skoleledergruppa.
  • Implementering av ny LMS Skooler høst 21
  • Kompetanseheving av IKT-koordinator/Superbruker i Grimstadskolen 1-10 i Skooler.

Etter høstferien 2021

Dekomp – samling med IKT-koordinatorer/superbrukere fra alle Grimstadskolene. Felles dag på UIA – gjennomgang av personvern og programvare.