Felles programvare og læringsressurser

I Grimstadskolen ønsker vi å bruke det digitale løftet for å understøtte innføringen av fagfornyelsen. Valg av apper/programvare og utstyr gjøres for å oppnå en mest mulig helhetlig satsing.

Valg apper for nettbrett på barnetrinn

 

Basisapper

Apper for produksjon av innhold

 • Book Creator
 • IntoWords
 • Office 365
  • Teams
  • Word
  • Powerpoint
  • Excel
  • OneDrive
 • Klasserom (lærer)
 • Creaza
 • Mindomo

Apper for utforskning

 • Socrative
 • YouTube Kids
 • Schetches-School

Film/bilde

 • Kamera
 • Kamerarull
 • Clips
 • iMovie

Drill

 • iMal (1.-2. trinn)

Matematikk

 • Kikora (5.-7. trinn)

Læringsplattform

 • Showbie
 • Itslearning

Nettleser

 • Safari