Informasjon til elever og foresatte

Alle elever som går på kommunale grunnskoler på 1.-7. trinn vil i løpet av skoleåret 2020/2021 disponere et nettbrett til bruk i skolearbeid og læring. Eleven låner nettbrettet av Grimstad kommune. Låneavtalen må leses gjennom av elev og foresatt, og bekreftes av den foresatte i Visma Flyt Skole (samtykke).

Før nettbrettet kan tas i bruk, må det settes opp. Det skjer ved at eleven tar nettbrettet med hjem, og gjør dette steg for steg sammen med foresatte. Alle apper og innstillinger som skal ligge på elevens nettbrett blir distribuert gjennom styringsprogramvare, og eleven skal ikke installere apper selv.