Implementering av nettbrett på barnetrinn

Status for implementeringsprosjektet

Uke 39

Digitaliseringsveileder for ansatte under arbeid, og er distribuert til en del ansatte.

Steg 3-skolene Eide skole, Fevik skole, Fjære barneskole, Holviga barneskole og Langemyr skole får utdelt nettbrett til pedagoger.

Orientering om arbeid med nettvett, i kommunalt foreldreutvalg (KFU)

Uke 38

Prosjektleder Stian besøkte Frivoll skole for kompetanseheving av lærere i apper på nettbrettet.

Uke 37

Skolene har registrert nettbrett i egne matriser. IKT-koordinatorer ute på skolene har merket og lager klar påloggingsinfo til elevene som skal med hjem (epost + passord).
   
Digital veileder er så å si klar. Mangler et dokument som viser til hvordan lagringsprossedyre en bør ha ute på skolen for å sikre seg at en ikke mister arbeid som ligger på nettbrett hvis en må settet opp nettbrett på ny.
   
Har testet pålogging som elev på nettbrett. Fungerer ok, det har viser seg at påloggingen går greit til slutt, men det oppstår av og til en feil når en skal få logget på i bedriftsportalen. Noen kommer til å oppleve å måtte gjøre øvelsen to ganger.   

Enhetsledere + IKT-koordinatorer fikk i går mail ang info som må ut i forkant av utlevering.
Steg 1: VFS melding til alle hjem med Info at skolen skal nå tilby 1:1 nettbrett til alle elevene og at utlånsavtale må være signert før utleveringen begynner.
Steg 2: VFS før selve utleveringen der info at trinn får med seg utstyret med hjem og at det ligger en digital veileder som lenke i meldingen.

Steg 2 skolene begynner med utlevering av utstyr: Nettbrett, etui og påloggingsinfo. Pålogging og oppsett av nettbrett fungerer veldig bra, den digitale veilederen fungerer bra og hjemmene har hatt få eller ingen spørsmål til skolene vedrørende dette.  

Uke 36

Orientering om status og framdriftsplan i Oppvekst- og utdanningsutvalget