Felles rutiner, planer og satsingsområder for skolene