Ferie og fridager

Søknad om permisjon fra undervisningen

Oversikten gjelder barne- og ungdomsskoler i Grimstad kommune. 

Ferie- og fridager 2022-2023

Ferie og fridager 2022 - 2023
Måned Merknader
August Skolestart torsdag 18. august
September Høstferie uke 40
Oktober Høstferie uke 40 . Fri fredag 21. oktober (Sørlandsk lærerstevne)
November Ingen fridager
Desember Siste skoledag før jul tirsdag 20. desember
Skoledager høsten 2022: 83
Januar Skolestart tirsdag 3. januar
Februar Vinterferie uke 8
Mars Ingen fridager
April Påskeferie f.o.m mandag 3. april t.o.m mandag 10. april
Mai Fri mandag 1. mai, onsdag 17. mai (Grunnlovsdag), torsdag 18. mai (Kristi himmelfartsdag), fredag 19. mai (inneklemt dag) og mandag 29. mai (2. pinsedag)
Juni Siste skoledag torsdag 22. juni.
Eide skole har siste skoledag 21. juni.
Skoledager våren 2022: 107

Ferie og fridager 2023-2024

Ferie og fridager 2023-2024
Måned Merknad Antall skoledager
August Skolestart torsdag 17. august 11
September Ingen fridager 21
Oktober Høstferie i uke 40 Fri fredag 20. oktober (planleggingdag) 16
November Ingen fridager 22
Desember Siste skoledag før jul torsdag 21. desember 15
Januar Skolestart onsdag 3. januar 21
Februar Vinterferie i uke 8 16
Mars Påskeferie 25. mars tom. 2. april 16
April Påskeferie 25. mars tom. 2. april 20
Mai Onsdag 1., torsdag 9. (Kr. Himmelfartsdag), fredag 10. (inneklemt dag), fredag 17,.mai (nasjonaldag) og mandag 20. (2. pinsedag) 18
Juni Siste skoledag torsdag 20. juni 14
Skoledager skoleåret 2023-2024 190