Gratis busskort til studenter

Studenter som kommer fra andre fylker enn Agder, og som har meldt flytting til Grimstad etter 1.mai 2020, kan søke om gratis busskort for høstsemesteret av studieåret 2020/2021.

Grimstad kommune tilbyr gratis busskort i ett studieår for studenter som tar høyere utdanning og melder flytting til Grimstad. Busskortet er gyldig på alle ordinære ruter i både Agder. Unntak er nattbuss, flybuss og ekspressbuss. Ordningen gjelder i skoleåret (fra og med august til og med juni).

Når du søker om gratis reisekort må du legge ved bostedsattest fra Skatteetaten. Hvis du har hatt gratis reisekort foregående skoleår, må du også vedlegge ny bostedsattest. Vær oppmerksom på at dette krever pålogging via Altinn/ID-porten.

Du oppdaterer selv busskortet i Agder kollektivtrafikks nettbutikk, og må sende kvittering for dette til Grimstad kommune for å få refundert kostnaden.
Kvitteringen sendes på e-post til postmottak@grimstad.kommune.no.

Slik går du fram

  1. Meld flytting i folkeregisteret via sidene til Skatteetaten.
  2. Etter at du har meldt flytting, kan det ta ca. 3 uker før Skatteetaten har endret adressen din. Vi godtar kvittering fra Skatteetaten som viser at du har meldt flytting.
  3. For å få busskortet, må du sende inn en søknad til kommunen. Legg ved flyttemeldingen. Så snart søknaden er godkjent, vil du motta en bekreftelse på e-post i løpet av noen dager.
  4. Fra og med 19. august kan du hente gratis busskort på rådhuset i Arendalsveien 23.
  5. Du oppdaterer selv busskortet i AKT sin nettbutikk, og sender kvittering for dette til Grimstad kommune for refusjon av kostnaden.

Husk å ta med gyldig legitimasjon og kvittering på betalt semesteravgift eller digitalt studentbevis fra ditt studiested (semesterkort) når du skal hente busskort.

Søknadsskjema for gratis busskort

Åpningstider på rådhuset

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 09.00-15.00.
Torsdag: 09.00-17.00.

Praktisk informasjon

Ordningen gjelder ett studieår for hver student.
Busskortet gjelder for ett semester av gangen. Fra 1. juni 2020 kan du søke for høstsemesteret 2020.

Studenter som har meldt flytting til Grimstad kommune før 1. mai 20, kan ikke søke om gratis busskort. Dersom du har meldt flytting til Grimstad tidligere, og så meldt flytting til en annen kommune, kan du ikke få gratis busskort ved å melde flytting til Grimstad igjen.