Overgang fra barneskole til ungdomsskole

Gjelder Frivoll skole, Jappa skole, Landvik skole og Grimstad ungdomsskole våren 2019.

Gode overgangsrutiner gir trygghet og forutsigbarhet for barna og sikrer sammenheng i opplæringsløpet. 
Overgangsskjemaet skal brukes for alle barn, unntatt barn med nedsatt funksjonsevne som har tilleggsressurser i barneskolen. For disse følges rutinene i Plan for spesialpedagogiske tjenester.

Rutine for overgang mellom barneskole og ungdomsskole

Overgang mellom barneskole og ungdomsskole - rutine
Når Tiltak Hvem Ansvar
Informasjonsmøte for barneskolens administrasjon og kontaktlærerne på 7.trinn. Representanter fra barneskolen og u-skolens adm. og kontaktlærerne på 7. trinn Rektor, fagleder, sosiallærer og rådgiver på u-skolen
Innen uke 11 Informasjon til barneskolens elever om overgangen til ungdomsskolen, gruppedeling, valg av fremmedspråk, valgfag osv. Elevene og kontaktlærerne på 7. trinn Fagleder og miljøarbeider på ungdomsskolen Kontaktlærere på 7.trinn
Foreldremøte på ungdomsskolen med informasjon om overgangen til ungdomsskolen, gruppedeling, valg av fremmedspråk, valgfag osv. Foresatte på 7. trinn og utvalgte personer på u-skolen. Rektor og fagleder på u-skolen
Mellom vinterferien og påskeferien Fagleder og miljøarbeider besøker barneskolene Fagleder og miljøarbeider på u-skolen, elevene på barneskolen Fagleder
Overgangssamtale for 7. trinn. Gjennomgang av informasjon som skal til ungdomsskolen. Sikre både den digitale informasjonen i undersøkelsen som legges ut og sørge for at samtykke, valgene som skal tas og relevant informasjon i overgangen kommer til ungdomsskolen innen fristen. Foresatte og kontaktlærer på 7. trinn. Barneskolen avgjør om eleven er med Kontaktlærere på 7.trinn
Foreldrene og elevene gjennomfører overgangsundersøkelse på It’s Learning. Her er også valg av språkfag og valgfag. Elevene har fått opplysninger om u-skolens valgfagstilbud og språkfagstilbud og må foreta et endelig valg. Leveres på It’s Learning og gjennomgås på foreldresamtale på 7. trinn for å sikre at alt er med Fagleder på u-skolen legger til rette. 7.trinns kontaktlærere sikrer besvarelsen 7. trinns kontaktlærere sammen med fagleder på ungdomstrinnet
Gjensidig samarbeid med barneskolene ang. gruppedeling. Ungdomsskolen kommer med forslag, og disse oversendes barneskolen til innspill og uttalelse Kontaktlærere på 7.trinn og sosiallærer på u-skolen. Sosiallærer på u-skolen sammen med kontaktlærerne på 7. trinn.
Innen uke 18 MOT-elever besøker barneskolene og informerer/svarer på spørsmål Utvalgte MOT-elever og barneskolens elever MOT-informatør og MOT-elevene
Gruppedelingen på ungdomsskolen offentliggjøres og foresatte/elevene får beskjed. Kontaktlærere 7. trinn Gruppedeling: Uungdomsskolen Informasjon: Kontaktlærere 7.trinn
Besøksdag på ungdomsskolen Elevene får opplegg og omvisning på skolen. De møter kontaktlæreren sin hvis mulig. Rektor, sosiallærer, fagleder og kontaktlærere på u-skolen + kontaktlærere på barneskolen Fagleder og sosiallærer på ungdomsskolen
Foreldremøte for 7. trinn. Foresatte får møte kontaktlærer (hvis mulig). FAU-medlemmer blir valgt Fagleder og kontaktlærere på ungdomsskolen + skolens samarbeids-partnere + FAU Rektor, fagleder og kontaktlærere på ungdomsskolen
Første skoledag på ungdomsskolen Vi vil gjøre stas på de nye elevene våre. De får et eget opplegg denne dagen og informasjon om den første skoletida med fokus på det sosiale Fagleder og lærerne på trinnet Fagleder og kontaktlærere 8.trinn