Læringsplattformen Showbie

Grimstad kommune startet skoleåret 21/22 med å skifte fra læringsplattform It`s learning til Skooler, for alle elevene i grunnskolen.

Etter et halvt år med implementering viste det seg at Skooler-appen,som var tiltenkt elevene 1-7.trinn, ikke fungerte slik Grimstad kommune ønsket. Som en konsekvens av dette har Grimstad kommune nå gått til anskaffelse av appen Showbie, som er bedre tilpasset elever på 1-7.trinn og ansatte . Langemyr skole kommer også til å teste ut om Showbie kan fungere for dem.

Showbie blir nå hverdagsverktøyet for lærere og elever i barneskolene, hvor de legger ut planer, oppgaver og vurderinger. Showbie er et læringsverktøy som også er tilpasset for nettbrett (iPad).

Elever logger seg inn i Showbie med Feide for å finne informasjon om læringsarbeid, datoer for oppgaver og innleveringer.

Foresatte kan finne ukeplaner og annen informasjon som blir lagt ut av lærer, ved å logge seg på Showbies nettside (PC), laste ned appen i App-store eller nettleser på Android (mobil).

Påloggingsinformasjon til foresatte blir sendt hjem med barnet, eller delt i foresatt-appen Min Skole.