Skolefritidsordningen (SFO) i Grimstad

Hvem kan gå på SFO?

Tilbudet gjelder for barn fra 1. til og med 4. klasse, men kan i særskilte tilfeller utvides til barn fra 5. til og med 7. klasse.

Slik søker du

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. april hvert år.
Når barnet ditt har fått plass i SFO, har du plassen inntil den sies opp eller barnet går ut av 4. klasse.

Søknad om ny SFO-plass, oppsigelse eller endring av type plass gjøres i Visma Flyt Skole (logg inn med ID-porten):

Søke, endre eller si opp SFO-plass

Dersom du har problemer med registrering eller innlogging, må du kontakte skolen.

Gratis kjernetid i skolefritidsordningen

Les mer om ordningen med gratis kjernetid.

SFO i skolens ferier

I 2019 vil det bli gitt tilbud om ferie-SFO i disse tidsrommene:

  • Vinterferie: 18. – 22. februar 2019
  • Sommerferie juni og august: 
    24. - 28. juni 2019
    5. – 9. og 12. -13. august 2019
  • Høstferie: 30. september – 4. oktober 2019

I god tid før hver ferie der det gis tilbud om ferie-SFO, sendes det ut påmeldingsskjema til alle foresatte. Skjemaet sendes ut digitalt via foresatt-appen Min Skole.

Tilbudet blir gitt på den enkelte skole dersom det er minimum 10 barn påmeldt. Dersom det er påmeldt færre enn 10 barn på egen skole, blir det gitt tilbud på tre hovedskoler i kommunen; Holviga barneskole (for Holviga og Eide), Jappa skole (for Jappa, Frivoll og Landvik) og Fevik skole (for Fevik og Fjære).  Hovedskoler kan slås sammen ved lav påmelding.

Elever som skal begynne i 1. klasse kan benytte seg av ferie-SFO i august måned før skolestart.

Om du har spørsmål som gjelder påmelding og program, kan du ta kontakt med SFO-lederen på skolen.

Endre timeplan på SFO

Dersom du skal endre tidspunktene for barnet ditt på SFO, må du gi skriftlig beskjed til SFO-leder.
Se oversikt over skolene i Grimstad

Hva koster det?

Priser fra 1/1-2019
SFO-betaling 2019
Type plass Pris per måned
Korttidsplass - under 12 timer per uke 1.737
+ kost 272
Langtidsplass -
12 timer eller mer per uke
2.607
+ kost 272
Dagspris ferie-SFO
(kun for barn som allerede benytter SFO)
252
Søskenrabatt: -20% på betalt opphold fra barn nummer 2 og øvrige søsken. Rabatten gis til barna med lavest oppholdstid, og gjelder ikke i feriene. Rabatten forutsetter samme registrerte betaler for barna.

Det betales for 10 måneder per år, med halv månedspris i august og juni. 
Årsprisen er delt på 10, slik at det blir den samme betalingen per måned. 

Har du spørsmål om SFO ved en skole?

Da kan du kontakte SFO-leder ved den aktuelle skolen.
Se oversikt over skolene i Grimstad.

Oppsigelse

Oppsigelsestiden er en måned, regnet fra den 1. i hver måned. Dette gjelder også ved endring av type plass. Det betyr at dersom du sier opp i løpet for eksempel februar, må du betale ut mars.

Vedtekter for SFO

Grimstad kommune har egne vedtekter for SFO (PDF, 453 kB) der det blant annet er bestemmelser om opptak, oppsigelse og regler for betaling.

Hva er SFO?

SFO er et tilbud som kommunen har pålegg om å organisere, men som er frivillig for brukerne. SFO skal være en integrert del av skolens virksomhet inkludert samarbeid mellom skole, hjem og nærmiljø. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Arealene, både ute og inne, skal være egnet til formålet.

Forsikring

Barna er forsikret i SFO-tiden på lik linje som i den ordinære skoletida.

Fant du det du lette etter?