Skolefritidsordningen (SFO) i Grimstad

Hvem kan gå på SFO?

Tilbudet gjelder for barn fra 1. til og med 4. klasse, men kan i særskilte tilfeller utvides til barn fra 5. til og med 7. klasse.

Slik søker du

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. april hvert år.
Når barnet ditt har fått plass i SFO, har du plassen inntil den sies opp eller barnet går ut av 4. klasse.

Søknad om ny SFO-plass, oppsigelse eller endring av type plass gjøres i Visma Flyt Skole (logg inn med ID-porten):

Søk SFO-plass

Dersom du har problemer med registrering eller innlogging, må du kontakte skolen.

Gratis kjernetid i skolefritidsordningen

Les mer om ordningen med gratis kjernetid.

SFO i skolens ferier

I 2018 vil det bli gitt tilbud om ferie-SFO 22.-29. juni og 6.-15.august.

I god tid før hver ferie som har tilbud om SFO, sende det ut påmeldingsskjema til alle foresatte. Skjemaet sendes ut digitalt (kommer som SMS).

Tilbudet blir gitt på den enkelte skole dersom det er minimum 10 barn påmeldt. Dersom det er påmeldt færre enn 10 barn på egen skole, blir det gitt tilbud på tre hovedskoler i kommunen; Holviga barneskole (for Holviga og Eide), Jappa skole (for Jappa, Frivoll og Landvik) og Fevik skole (for Fevik og Fjære).  Hovedskoler kan slås sammen ved lav påmelding.

Om du har spørsmål som gjelder påmelding og program, kan du ta kontakt med SFO-lederen på skolen.

Endre timeplan på SFO

Dersom du skal endre tidspunktene for barnet ditt på SFO, må du gi skriftlig beskjed til SFO-leder.
Se oversikt over skolene i Grimstad

Hva koster det?

SFO-betaling 2018 Priser fra 1/1-2018
Type plass Pris per måned
Korttidsplass - under 12 timer per uke 1.696
+ kost 266
Langtidsplass - 12 timer eller mer per uke 2.546
+ kost 266
Dagspris ferie-SFO 246
Differanse lang og kort plass 850
Søskenrabatt: 20% fra barn nummer 2 og øvrige søsken. Rabatten gis til barna med lavest oppholdstid. Lavere pris for søsken gjelder ikke i feriene.

Har du spørsmål om SFO ved en skole?

Da kan du kontakte SFO-leder ved den aktuelle skolen.
Se oversikt over skolene i Grimstad.

Oppsigelse

Oppsigelsestiden er en måned, regnet fra den 1. i hver måned. Dette gjelder også ved endring av type plass. Det betyr at dersom du sier opp i løpet for eksempel februar, må du betale ut mars.

Rammeplan og vedtekter

Grimstad kommune har egne vedtekter for SFO (PDF, 453 kB) der det blant annet er bestemmelser om opptak, oppsigelse og regler for betaling.
Det er også vedtatt en rammeplan for SFO i Grimstad kommune (PDF, 532 kB).

Hva er SFO?

SFO er et tilbud som kommunen har pålegg om å organisere, men som er frivillig for brukerne. SFO i Grimstad skal være en integrert del av hver skoles virksomhet med alt det innebærer av samarbeid innen skolen, samt utover mot hjem og nærmiljø.

Forsikring

Barna er forsikret i SFO-tiden på lik linje som i den ordinære skoletida.

Fant du det du lette etter?