Informasjon og endringer for skole og SFO som følge av koronapandemien, finner du på våre korona-sider .

Skolefritidsordningen (SFO) i Grimstad

Hvem kan gå på SFO?

Tilbudet gjelder for barn fra 1. til og med 4. klasse, men kan i særskilte tilfeller utvides til barn fra 5. til og med 7. klasse.

  Søk, endre eller si opp plassen 

  Søknadsfrist for hovedopptak er 1. april hvert år.
  Barnet beholder plassen til og med 4. klasse, eller til plassen sies opp.

  Oppsigelsestiden er én måned, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Dette gjelder også ved endring av type plass.  Det betyr at dersom du sier opp i løpet for eksempel februar, må du betale ut mars.
  Oppsigelser etter 1. april medfører betaling ut gjeldende skoleår.

  Du kan søke, endre eller si opp plassen via Visma Flyt Skole (innlogging med ID-porten).
  Dersom du har problemer med registrering eller innlogging, må du kontakte skolen.

  Søk, endre eller si opp SFO-plass

  Redusert foreldrebetaling i skolefritidsordningen

  Les mer om ordningen med redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

  Endre timeplan på SFO

  Dersom du skal endre tidspunktene for barnet ditt på SFO, må du gi skriftlig beskjed til SFO-leder.
  Se oversikt over skolene i Grimstad

  Hva koster det?

  Det betales for 11 måneder per år.

  Faktura for SFO-opphold vil fremover sendes ut den 1. i hver måned, med forfall den 20. i samme måned. Faktura for oktober vil da sendes ut 1. oktober, med forfall 20. oktober, osv.

  For barn som er med i SFO-ordningen, er ferie-SFO inkludert i prisen. 
  Søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling (1.–2. trinn) og gratis kjernetid (3.–4. trinn) gjelder også for opphold i ferie-SFO.

  SFO-betaling 2021
  Type plass Pris per måned
  Korttidsplass - under 12 timer per uke 2.002 +
  kost 281
  Langtidsplass -
  12 timer eller mer per uke
  3.005 +
  kost 281

  På grunn av Covid-19 serveres det inntil videre ikke mat på SFO, og faktureres derfor heller ikke.

  Langemyr skole har ikke kostpenger.

  Ferie-SFO

  Ferie-SFO holdes inntil videre på den enkelte skole.
  Vanligvis holdes ferie-SFO på to hovedskoler: Fevik skole og Holviga barneskole, samt egen SFO-ordning for Langemyr skole.
   
  Grimstadskolene deles med dette inn i to kretser:
  •    Krets øst består av Fevik skole og Fjære barneskole. 
  •    Krets vest består av Holviga barneskole, Jappa skole, Frivoll skole, Landvik skole og Eide skole. 

  Påmelding til ferie-SFO

  Det blir gitt informasjon om påmelding i god tid før neste skoleferie.

  • Høstferie 2020: uke 40
   Utsendelse - påminnelse 09.09.20 - søknadsfrist 11.09.20
  • Juleferie 2020: 18. - 30.desember 
   Utsendelse 16.11.20 - påminnelse 26.11.20 - søknadsfrist 30.11.20
  • Vinterferie 2021:  22. - 26.februar
   Utsendelse 18.01.21 - påminnelse 28.01.21 - søknadsfrist 31.01.21
  • Påskeferie 2021: 29.mars - 6. april 2021 
   Utsendelse 01.03.21 - påminnelse 08.03.21 - søknadsfrist 10.03.21 
  • Inneklemt dag: 14.mai 2021 
   Utsendelse 07.04.21 - påminnelse 15.04.21 - søknadsfrist 18.04.21
  • Sommerferie 2021: 23. - 30.juni 
   Utsendelse 18.05.21 - påminnelse 27.05.21 - søknadsfrist 01.06.21

  Åpningstider i SFO

  SFO vil holde åpent alle virkedager fra kl 07.30–16.30, med følgende unntak:

  • Stengt fem dager i løpet av skoleåret på grunn av skolenes planleggingsdager. 
  • Stengt lørdager, julaften og nyttårsaften
  • Onsdag før skjærtorsdag stengt etter kl. 12.00

  SFO holder stengt i juli måned.

  Har du spørsmål om SFO ved en skole?

  Da kan du kontakte SFO-leder ved den aktuelle skolen.
  Se oversikt over skolene i Grimstad.

  Vedtekter og rammeplan for SFO

  Grimstad kommune har egne vedtekter for SFO (PDF, 689 kB)  og rammeplan for SFO (PDF, 847 kB)  for gjelder fra 1. august 2019.

  Om SFO-ordningen?

  SFO er et tilbud som kommunen har pålegg om å organisere, men som er frivillig for brukerne. SFO skal være en integrert del av skolens virksomhet inkludert samarbeid mellom skole, hjem og nærmiljø. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

  SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Arealene, både ute og inne, skal være egnet til formålet.

  Forsikring

  Barna er forsikret i SFO-tiden på lik linje som i den ordinære skoletiden.

  Kontaktinfo

  For spørsmål som gjelder søknad om redusert betaling, pris eller faktura, kan du kontakte:
  Bjørn André Christiansen
  Telefon  37 25 03 07

  For andre spørsmål må du kontakte SFO-leder på skolen.