Skolebibliotek på Eide skole

Velkommen til mediateket!

Eide skole har et mediatek hvor elevene kan finne et bredt utvalg av oppdaterte bøker for alle aldersgrupper.

Mediateket har også flere datamaskiner og iPad til bruk i, og etter, undervisning.

Søk i skolebiblioteket